Bultfontein Versorgings Dienste

posted 3 years ago ago

About

Ons doelwit is om dienste aan bejaardes te voorsien wat aan die behoeftes voldoen van sterker onafhanklike inwoners tot geheel verswakte bedlêende pasiënte.  Die dienste wat gebied word, is uniek in die opsig dat 24h verpleegversorging nie net in die verswakte afdeling voorsien word nie, maar ook in die woonstelle.

Ons dienste voldoen aan die voorskrifte, standaarde en norms van die Wet op ouer persone nr. 13/06.  Ons instansie is geregistreer by die Departement van Gesondheid sowel as die Departement van Maatskaplike ontwikkeling.

Printed from www.chillies.co.za